Start

Välkommen till Karlstad sten & Gravvårdar.Start

Gravstenar finns i olika material men vi har valt att jobba med svensk och nordisk granit.
Vi har över 30 års erfarenhet av gravstenstillverkning.

Vi har egen tillverkning av gravstenar, efter kundens önskemål från råämne till färdig produkt monterad på kyrkogården.
Vi utför även textkomplettering och renovering av redan befintliga stenar.